Domov >> Zoznam predmetov >> Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách

Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách

( PMvT, 35490_3I )

Cieľ predmetu: Vytvorenie systémového pohľadu na modelovanie s dôrazom na systémy hromadnej obsluhy a markovovské modely, ktoré sa používajú v telekomunikáciách.

Stručná osnova: Definície a klasifikácia stochastických procesov, diskrétny a spojitý Markovov model, procesy vzniku a zániku, systémy hromadnej obsluhy, otvorené a uzavreté obslužné siete, nemarkovovské systémy hromadnej obsluhy, modelovanie chybovosti dátového kanála, modelovanie spoľahlivosti systémov, základné ekonomické modely, generátory náhodných čísel, simulácie generatívnych modelov vzniku chýb pri prenose dát.

Kľúčové slová: proces, model, Markovov model, systém hromadnej obsluhy, otvorená a uzavretá sieť, chybovosť kanála

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
letný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • UNČOVSKÝ, L. Stochastické modely operačnej analýzy. Bratislava: Alfa, 1980. 415 s. [podrobnosti]
  • POLEC, J. -- KARLUBÍKOVÁ, T. -- VARGIC, R. Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách. Bratislava: STU v Bratislave FEI, 2007. 167 s. ISBN 978-80-227-2641-2. [podrobnosti]
  • POLEC, J. -- KARLUBÍKOVÁ, T. Stochastické modely v telekomunikáciách 1. Bratislava: FABER, 1999. 128 s. ISBN 80-968125-0-5. [podrobnosti]
  • KLEINROCK, L. Queueing systems. Vol. 1 : Theory. New York: J. Wiley, 1976. 18 s. [podrobnosti]
  • GROSS, D. -- HARRIS, C. M. Fundamentals of queueing theory. New York: John Wiley & Sons, 1998. 439 s. ISBN 0-471-17083-6. [podrobnosti]