Domov >> Zoznam predmetov >> Programovanie - Cvičenia

Programovanie - Cvičenia

1. Inštalácia OS Linux (Mint Linux) ako virtuálny stroj pomocou virtualizačného nástroja VirtualBox. Základná orientácia v GUI OS Mint Linux.
2. Pripojenie sa na virtuálny stroj pomocou VNC klienta, vysvetlenie základného princípu práce s virtuálnym OS. Terminal (príkazový riadok), spracovanie príkazov.
3. Terminal (príkazový riadok), spracovanie príkazov, $PATH premenné prostredia OS, práca s –help a „man“.
4. Základné príkazy príkazového riadku.
5. Základné príkazy príkazového riadku. 1. zápočtová písomka. Zadanie semestrálnych prác (prezentácie).
6. Správa oprávnení, riadenie prístupu k zdrojom, diskové kvóty, chroot prostredie – práca v termináli.
7. Práca v shell.
8. Nástroje grep, head, tail, awk ...
9. Rekurzívne volania, funkcie, regulárne výrazy a ich využitie.
10. Sieťové služby. 2. zápočtová písomka.
11. Prezentácie semestrálnych prác.
12. Prezentácie semestrálnych prác, zápočet.