Domov >> Zoznam predmetov >> Projektovanie telekomunikačných sietí

Projektovanie telekomunikačných sietí

I-PTS

Cieľom predmetu je získať potrebné vedomosti pre úspešné projektovanie telekomunikačných sietí v rôznych oblastiach konvergovaných riešení NGN. Sú prezentované jednotlivé fázy vytvorenia projektu telekomunikačnej siete na fyzickej vrstve, na dátovej a linkovej vrstve a na vrstve služieb. Pozornosť je venovaná návrhu sieťových topológií, inicializácii zariadení, implementácii služieb a verifikácii funkčnosti telekomunikačnej siete.

Stručná osnova predmetu:

1. Vytvorenie projektu telekomunikačnej siete – fyzická vrstva.

2. Návrh topológie prenosovej siete.

3. Návrh a realizácia uzlov prenosovej siete.

4. Konfigurácia prenosovej siete.

5. Zabezpečenie parametrov prenosu QoT.

6. Analýza, architektúra a návrh siete.

7. Vytvorenie projektu telekomunikačnej siete – dátová a linková vrstva.

8. Návrh topológie spojovacej siete.

9. Návrh a realizácia uzlov spojovacej siete.

10. Vytvorenie projektu telekomunikačnej siete – vrstva služieb.

11. Implementácia služieb telekomunikačnej siete.

12. Verifikácia funkčnosti telekomunikačnej siete.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
letný
5k
PP
S
2
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Normy a odporúčania ITU, ETS a STN
  • Technické predpisy telekomunikácií TPT
  • Flood, J.E.: Telecommunication networks, The Institute of Electrical Engineers, London, 1997.
  • MCCABE, J D. Network Analysis, Architecture, and Design. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers, 2007. 473 s. ISBN 978-0-12-370480-1.