Prvý bakalársky ročník

Harmonogram semestra:
Harmonogram zimného semestra š. r. 2017/2018

Rozvrh hodín: (aktualizované 12.9.2017)
Rozvrh hodín 1. Bc. ročníka š.p. TLK ZS š.r. 2017/2018 (.doc)

 

Predmety v danom ročníku :

Semester zimný :

Semester letný :