Prvý doktorandský ročník

Aktuality : Podporujeme individuality + Grantové podmienky + Nominačný hárok
Aktuality a informácie o PhD na FEI STU: STU PhD Štúdium
Oznámenie o postavení doktorandov
Obhajoba dizertačnej práce - príprava a priebeh (.PDF)

Hodnotenie doktoranda (.DOC)
Potvrdenie o vykonaní odbornej skúšky (.DOC)
Potvrdenie o štúdiu (.DOC)
Individuálny študijný plán doktoranda (.DOC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty a tlačivá
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyhláška MŠ SR č. 131/1997 Z.z. o doktorandskom štúdiu (.PDF)
Kreditový systém a hodnotenie výsledkov doktorandského štúdia (.PDF)
Postavenie študenta v priebehu doktorandského štúdia (.PDF)

Ďalšie dokumenty:
Obhajoba dizertačnej práce - príprava a priebeh (.PDF)
Prihláška na doktorandské štúdium (.PDF)

Hodnotenie doktoranda (.DOC)
Potvrdenie o vykonaní odbornej skúšky (.DOC)
Potvrdenie o štúdiu (.DOC)
Osobný dotazník (.PDF)
Individuálny študijný plán doktoranda (.DOC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislatíva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášky

Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia (.PDF)

Vyhláška MŠ SR č. 131/1997 Z.z. o doktorandskom štúdiu (.PDF)

Vnútorné predpisy

Študijný poriadok STU (.PDF)

Poplatky spojené so štúdiom a poplatky za vydanie dokumentov (2005) (.DOC)
Kreditový systém a hodnotenie výsledkov doktorandského štúdia (.PDF)
Postavenie študenta v priebehu doktorandského štúdia (.DOC)
Študijné programy

Doktorandské štúdium

Aplikovaná informatika (.PDF)
Aplikovaná matematika (.PDF)
Aplikovaná mechanika (.PDF)
Automatizácia a riadenie (.PDF)
Elektroenergetika (.PDF)
Elektrotechnológie a materiály
Fyzika kondenzovaných látok a akustika (.PDF)
Fyzikálne inžinierstvo (.PDF)
Jadrová energetika (.PDF)
Kybernetika
Mechatronika (.PDF)
Meracia technika (.PDF)
Metrológia (.PDF)
Mikroelektronika (.PDF)
Rádioelektronika (.PDF)
Silnoprudová elektrotechnika (.PDF)
Telekomunikácie (.PDF)
Teoretická elektrotechnika (.PDF)

 

Doktorandské štúdium - študijný odbor TELEKOMUNIKÁCIE
Rada doktorandského štúdia TELEKOMUNIKÁCIE

Predseda rady: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.

Členovia rady: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
doc. Ing. Ján Čuchran, PhD.
doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.

Garanti doktorandského štúdia TELEKOMUNIKÁCIE
Garant:
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Spolugaranti:
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.

Školitelia doktorandského štúdia TELEKOMUNIKÁCIE
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
doc. Ing. Ján Čuchran, PhD.
doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.

Tématické okruhy dizertačných prác doktorandského štúdia TELEKOMUNIKÁCIE
Témy PhD štúdia (.DOC)
Zoznam doktorandov študijného odhoru TELEKOMUNIKÁCIE
Zoznam PhD študentov podľa školitela (.XLS)