Prvý inžiniersky ročník

Zoznam vyučovaných predmetov v 1. Ing. ročníku

Predmet Semester Prednášajúci
Číslicové spracovanie signálov zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičení
Diplomový projekt 1 letný
Garant
Integrácia digitálnych sietí a služieb letný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Kompresia obrazov zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičení
Mobilné a satelitné komunikácie 2 zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Optokomunikačné systémy a siete zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách letný
PrednášajúciGarantVedúci cvičení
Spojovacie systémy 2 zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Telekomunikačné právo letný
PrednášajúciGarant
Bezpečnosť komunikačných sietí a služieb zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Mobilné a satelitné komunikácie 3 letný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Komunikačné a navigačné systémy zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Tímový projekt 1 zimný
Garant
Tímový projekt 2 letný
Garant
Projektovanie telekomunikačných sietí letný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia