Domov >> Zoznam predmetov >> Riadenie telekomunikačných systémov

Riadenie telekomunikačných systémov

( RTS, 35420_3I )

Cieľ predmetu: Predmet umožňuje získať znalosti o základných princípoch manažmentu telekomunikačných a počítačových sietí, ako aj teoretické vedomosti o TMN, eTOM, ITIL, manažmente spojovacích systémov, transportných sietí, prístupových sietí a sietí ATM, MPLS, IP a NGN.

Stručná osnova: Predmet sa zaoberá manažmentom telekomunikačných a počítačových sietí a systémov v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Umožňuje oboznámenie sa s metódami riadenia telekomunikačných a počítačových sietí založenými na koncepcií manažér - agent s využitím protokolov SNMP a CMIP. Podáva ucelený pohľad a znalosti o manažmente podľa TMN, eTOM, ITIL, ako aj o manažmente jednotlivých telekomunikačných technológií.

Kľúčové slová: Telekomunikačná riadiaca sieť - TMN, Q rozhranie, SNMP, CMIP, MIB, eTOM, ITIL.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Ing.
zimný
6k
PVP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • BRABEC, Z., HOFMAN. P., MEDVECKÝ. M.: Management and Control of ICT Infrastructure. Vydavateľstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2006, ISBN 80-227-2306-1.
  • http://www.corba.org
  • http://www.etsi.fr
  • http://www.itu.int
  • http://www.tmforum.org
  • STALLINGS, W.: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2, 3rd edition, Addison-Wesley, New York, 1999.
  • ZELTSERMAN, D.: Practical Guide to SNMPv3 and Network Management, Prentice Hall, 1999. Odporúčania ITU-T: Séria M, Q.