Domov >> Zoznam predmetov >> Riadenie telekomunikačných systémov - Plán prednášok

Riadenie telekomunikačných systémov - Plán prednášok

1. Úvod do problematiky telekomunikačného manažmentu. Koncepcia manažér-agent. Model FCAPS. MIB. (dotácia 0/0)
2. SNMP. SNMPv2, SNMPv3. (dotácia 0/0)
3. Telekomunikačná riadiaca sieť - TMN. Funkčná architektúra TMN. Fyzická architektúra TMN. Rozhrania v TMN. (dotácia 0/0)
4. Informačná architektúra TMN. OSI manažment. CMIP a CMIS. SMF. (dotácia 0/0)
5. Bezpečnosť informačných systémov. (dotácia 0/0)
6. ICT služby a ich riadenie. (dotácia 0/0)
7. NGOSS: princípy, informačný model - SID, procesný model - eTOM. (dotácia 0/0)
8. NGOSS: aplikačný model - TAM, technologicky neutrálna architektúra - TNA, model životného cyklu. (dotácia 0/0)
9. Manažment IT služieb - ITSM. ITIL. (dotácia 0/0)
10. Manažment infraštruktúry telekomunikačnej siete. Manažment sieťových prvkov. Manažment siete. (dotácia 0/0)
11. Manažment zákazníkov a služieb. Manažment spojovacích systémov, prenosových systémov, sietí ATM, IP, NGN. (dotácia 0/0)
12. Manažment QoS. Alternatívne technológie pre TMN, CORBA. (dotácia 0/0)