Domov >> Zoznam predmetov >> Širokopásmové spojovacie systémy

Širokopásmové spojovacie systémy

( ŠpSS, 35463_3I )

Cieľ predmetu: Umožňuje získať znalosti z oblasti širokopásmových technológií ako aj špeciálne znalosti o širokopásmových spojovacích systémoch. Pokrýva všetky spôsoby spojovania, ktoré pracujú so širokopásmovými signálmi v sieťach LAN, MAN a WAN.

Stručná osnova: Sériové spojovanie, aplikácie v LAN a MAN. Paralelné spojovanie. Paralelné spojovanie s prepájaním paketov. Spôsoby radenia paketov, organizácia pamätí, prioritizácia, obsluha radov. Spojovacie prvky, viacstupňové spojovacie polia. Technológie ATM, T-MPLS, CET, PBB-TE. NGN. Signalizácia. Kvalita služby v širokopásmových paketových sieťach. Širokopásmové prístupové siete. Optické spojovanie.

Kľúčové slová: Ethernet, ATM, MPLS, NGN, Optické spojovanie.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Ing.
zimný
6k
PVP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • GHEIN, L. D. MPLS Fundamentals. Cisco Press: Cisco Press, 2006. ISBN 978-1-58705-197-5. [podrobnosti]
  • HATTINGH, C. -- SZIGHETI, T. End-to-End QoS Network Design: Quality of Service in LANs, WANs, and VPNs. USA: Cisco Press, 2005. ISBN 1-58705-176-1. [podrobnosti]
  • Collins, D.: Carrier Grade Voice Over IP. McGraw-Hill, 2003.
  • Ohrtman, F.: Softswitch. McGraw-Hill, 2003.
  • Prycker,M.: Asynchronous Transfer Mode - Solution for Broadband ISDN. Ellis Horwood. New York, 1995.
  • Sadiku,M,N,O.: Metropolitan Area Networks. CRC Press, Florida, 1995.
  • Stalling,W.: ISDN and Broadband ISDN with Frame Relay and ATM. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, 1995.