Domov >> Zoznam predmetov >> Širokopásmové spojovacie systémy - Plán prednášok

Širokopásmové spojovacie systémy - Plán prednášok

1. Úvod do problematiky širokopásmových sietí. Požiadavky na širokopásmové spojovanie. (dotácia 3/2)
2. Sériové spojovanie, aplikácie v LAN a MAN. (dotácia 3/2)
3. Paralelné spojovanie. Paralelné spojovanie s prepájaním paketov. Unicast siete s blokovaním. Unicast siete bez blokovania, multicast siete. (dotácia 3/2)
4. Spôsoby radenia paketov, organizácie pamätí, prioritizácia, obsluha radov. (dotácia 3/2)
5. Spojovacie prvky. Viacstupňové spojovacie polia. (dotácia 3/2)
6. ATM, LANE, MPOA. (dotácia 3/2)
7. MPLS, MPLS-TP, GMPLS (dotácia 3/2)
8. Carrier Ethernet, PBB, PBB-TE (dotácia 3/2)
9. Kvalita služby v širokopásmových paketových sieťach. (dotácia 3/2)
10. Širokopásmové prístupové siete. (dotácia 3/2)
11. Signalizácia. (dotácia 3/2)
12. Optické spojovanie. (dotácia 3/2)