Domov >> Zoznam predmetov >> Spojovacie systémy 1

Spojovacie systémy 1

( SS1, 32438_3B )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vedomosti z problematiky spojovacej techniky, tvorby telekomunikačných sietí, telefónnych terminálov, architektúr riadiacich častí v spojovacích systémoch, tvorby a riešenia analógových a digitálnych spojovacích polí, tvorby a riešenia vstupno výstupných sieťových rozhraní.

Stručná osnova: Uceleným spôsobom podáva výklad tvorby a aplikáciu princípov spojovania. Zaoberá sa problematikou telefónnych terminálov, riešením spojovacích polí a spôsobmi riadenia spojovacích systémov. Ucelený pohľad orientuje na spôsoby riešenia vstupných obvodov ústrední pre pripájanie analógových a digitálnych terminálov.

Kľúčové slová: VTS, Spojovacie pole, Signalizácia, Telekomunikačné služby

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
3. Bc.
letný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Baroňák, I., Kupkovič, M., Hlubocký, R., Rybár, P.: Switching Systems. - Bratislava: FEI STU, 2003. CD-Rom.
  • Bellamy, G.: Digital telephony. John Wiley and Sons. New York, 2005.
  • Flood, J. E.: Telecommunications Switching, Traffic and Networks. Prantice Hall, New York, 2009, ISBN 0-13-033309-3.
  • Hanrahan Hu.: Network Convergence. John Wiley & sons, Ltd. Great Britain. 2009, ISBN 9780470024416.
  • Strnad, L.: Digitálni spojováni a integrované siete. NADAS, Praha, 2008.
  • Thompson, R. A.: Telephone Switching Systems. Artech House, Boston, 2010, ISBN 1-58053-088-5.