Domov >> Zoznam predmetov >> Spojovacie systémy 1 - Plán prednášok

Spojovacie systémy 1 - Plán prednášok

1. Vymedzenie spojovacích systémov a sietí v kontexte moderných telekomunikácií. (dotácia 3/2)
2. Telekomunikačné terminály. (dotácia 3/2)
3. Parametre telekomunikačných terminálov, signalizácia. (dotácia 3/2)
4. Vlastnosti, princíp spojovania (synchrónne a asynchrónne spojovacie systémy). (dotácia 3/2)
5. 5. Evolúcia v spojovacej technike. (dotácia 3/2)
6. Konvergencia, NGN siete a služby. (dotácia 3/2)
7. Digitálne spojovacie polia. Princípy T a S článkov. Viacstupňové spojovacie polia. (dotácia 3/2)
8. Analógový/digitálny vstup pre digitálny spojovací systém. (dotácia 3/2)
9. Digitálny vstup pre digitálny spojovací systém. (dotácia 3/2)
10. Prevádzkové parametre v telekomunikačných sieťach. (dotácia 3/2)
11. Prevádzkové parametre v telekomunikačných sieťach. (dotácia 3/2)
12. Číslovanie v telekomunikačných sieťach. (dotácia 3/2)