Domov >> Zoznam predmetov >> Spojovacie systémy 2

Spojovacie systémy 2

( SS2, 35488_3I )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vedomosti z problematiky ISDN v spojovacej technike, z tvorby a riešenia vstupno-výstupných rozhraní na digitálnych spojovacích systémoch, z problematiky signalizačných systémov, vedomosti z digitálnych systémov vo VTS, z problematiky VoIP, z problematiky procesov konvergencií, NGN, služieb NGN, z problematiky teórie prevádzkového zaťaženia.

Stručná osnova: Predmet je orientovaný na problematiku digitálnych spojovacích systémov. Zaoberá sa problematikou technickej realizácie ISDN, ako aj modernými telekomunikačnými službami. Zaoberá sa problematikou VoIP, procesmi konvergencie, NGN systémami a službami. Veľká pozornosť je venovaná rozhraniam a signalizačným systémom používaných v spojovacej sieti. Analyzované sú spojovacie systémy S12 a EWSD.

Kľúčové slová: ISDN, EWSD, S12, IP, H.323, SIP, NGN, IMS

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
zimný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Bellamy, G.: Digital telephony. John Wiley and Sons. New York, 2004.
  • Firemná dokumentácia Alcatel-Lucent. Konvergencie, 2008.
  • Firemná dokumentácia Siemens. Konvergencie, 2008.
  • Helgert, J. H.: ISDN - Architectures, Protocols, Standards. Addison-Wesley Publishing Company, New York, 2005.
  • Prager, E.: Číslicové spojovacie polia. NADAS, Praha, 2003.
  • Strnad, L.: Digitálni spojováni a integrované siete. NADAS, Praha, 2000.
  • Switching system Alcatel 1000 S12. ALCATEL Stuttgart, 2005.
  • Switching system EWSD. Siemens, A.G. Munchen, 2004.