Študentská vedecká a odborná činnosť 2011

Výsledky ŠVOČ 2011 na Ústave telekomunikácií: [doc]