Študentská vedecká a odborná činnosť 2012

Výsledky ŠVOČ 2012 na Ústave telekomunikácií: [doc]