Študentská vedecká a odborná činnosť 2013

Účastníci ŠVOČ 2013

Výsledky ŠVOČ 2013 na Ústave telekomunikácií: [doc]

Zborník 2013 [doc]