Študentská vedecká a odborná činnosť 2014

Účastníci ŠVOČ 2014

Milí študenti,
 
ako sa už stalo tradíciou, aj tento rok sa bude konať prehliadka študentských prác ŠVOČ 2014, ktorá sa uskutoční 29.4.2014 (utorok). Prihlásiť sa môžu študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Ak máte záujem zúčastniť sa a máte ďalšie otázky, obráťte sa na tajomníka ŠVOČ na Ústave telekomunikácií, pedagógov alebo priamo na Vašich vedúcich bakalárskych/diplomových prác a tímových projektov.
 
Venujte, prosím, veľkú pozornosť týmto termínom:

  • prihlásenie sa na ŠVOČ je do 10.4.2014,
  • odovzdanie článku je do 17.4.2014.

 
V prípade, že sa chcete prihlásiť, vyplňte prosím Prihlášku na ŠVOČ 2014 a pošlite ju po konzultácii s vedúcim práce ŠVOČ na chromy(at)ut.fei.stuba.sk.
Pri písaní článku sa riaďte podľa pokynov uvedených v dokumente Formát článku 2014.
Ešte pred samotným písaním článku, venujte prosím pozornosť nasledovným Pokynom. V dokumente pomocou komentárov upozorňujem na najčastejšie chyby, ktoré robia študenti pri písaní článku. Článok nesmie mať viac ako 6 strán.

Informácie o štatúte ŠVOČ nájdete tu: [doc]
Všetky potrebné informácie nájdete aj na stránke www.fei.stuba.sk
 
Tajomník ŠVOČ na ÚT: Ing. Erik Chromý, PhD.
chromy(at)ut.fei.stuba.sk, miestnosť B-510)

Harmonogram ŠVOČ 2014 na Ústave telekomunikácií
Zborník ŠVOČ 2014

ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014 ŠVOČ 2014