Domov >> Zoznam predmetov >> Telekomunikačná technika

Telekomunikačná technika

( TT, 32415_3B )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné vedomosti a súvislosti s odbornými disciplínami z oblasti nových informačných technológií so zameraním na telekomunikačné systémy a siete.

Stručná osnova: Technické a systémové aspekty tvorby a činnosti komunikačných systémov, sieťové prostredia a technológie, princípy prenosu, spojovania, smerovania informačných signálov, multimediálne telekomunikačné technológie, telekomunikačné služby a aplikácie, koncové zariadenia pre hlasovú službu.

Kľúčové slová: prenosové systémy, telekomunikačné systémy a siete, telekomunikačné služby

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Bc.
zimný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Bellamy,G.: Digital telephony. John Wiley and Sons. New York, 2000.
  • Bocker,P.: ISDN - Das diensteintegrierende digitale Nachrichtennetz. Springer-Verlag, New York, 2000.
  • Čuchran, J.: Digitálne prenosové systémy. STU Bratislava, 1999.
  • Čuchran, J.: Telekomunikačné vedenia - príručka k cvičeniam. STU Bratislava, 2005.
  • Griffith,J.M.: ISDN - Worldwide Network and Applications Technology. John Wiley and Sons, New York, 2000.
  • Helgert,J.H.: ISDN - Architectures, Protocols, Standards. Addison-Wesley Publishing Company, New York, 1998.
  • Kammeyer, K.D.: Nachrichtenubertragung. Teubner, Stuttgart, 1992.
  • Strnad, L.: Digitálni spojováni a integrované síte. NADAS, Praha, 2000.
  • Wilson, J., Hawkes, J.F.B.: Optoelectronics - An Introduction. Prentice-Hall, London, 1993.