Domov >> Zoznam predmetov >> Telekomunikačné právo - Plán prednášok

Telekomunikačné právo - Plán prednášok

1. Úvod do práva 1
2. Úvod do práva 2
3. Verejné právo
4. Súkromné právo
5. Právo duševného vlastníctva
6. Úvod do práva elektronických komunikácií
7. Všeobecné povinnosti podnikov
8. Špecifické povinnosti podnikov s významným postavením na trhu
9. Vzťah podniku s účastníkom a užívateľom
10. Ochrana súkromia a osobných údajov
11. Dohľad a ukladanie sankcií Telekomunikačným úradom
12. Aktuálne otázky a problémy v práve elektronických komunikácií