Domov >> Zoznam predmetov >> Telekomunikačné právo - Prednášky

Telekomunikačné právo - Prednášky

11 - Štátny dohľad (24.5. 2013 22:03) [54.3 KB]
10 - Ochrana súkromia (24.5. 2013 22:03) [89.1 KB]
09 - Vzťah podniku a užívateľa (24.5. 2013 22:03) [81.9 KB]
08 - Špecifické povinnosti podnikov (24.5. 2013 22:03) [241.7 KB]
07 - Všeobecné povinnosti podnikov (24.5. 2013 22:03) [3.1 MB]
06 - Úvod do práva elektronických komunikácií (24.5. 2013 22:03) [74.2 KB]
05 - Právo duševného vlastníctva (24.5. 2013 22:03) [35.3 KB]
04 - Súkromné právo (24.5. 2013 22:03) [39.6 KB]
03 - Verejné právo (24.5. 2013 22:03) [159.7 KB]
02 - Úvod do práva II (24.5. 2013 22:03) [153.1 KB]
01 - Úvod do práva I (24.5. 2013 22:03) [24.6 KB]