Domov >> Zoznam predmetov >> Tímový projekt 1

Tímový projekt 1

( TP1, 35404_3I )

Cieľ predmetu: Príprava študentov pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Vedieť pracovať v tíme, preukázať schopnosti dorozumieť sa, rozdeliť si úlohy, vytvoriť produkt (jeho časť) zrozumiteľnú a modifikovateľnú pre ostatných. Preukázaním týchto schopností je vytvorenie integrovaného produktu - výsledku riešenia projektu, ktorý spĺňa požiadavky zadania v predmetoch Tímový projekt 1 a Tímový projekt 2.

Stručná osnova: - Ponuka: vytvorenie a nahlásenie tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky, odovzdanie ponúk, vyhodnotenie ponúk.
- Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu na celú dobu riešenia a na semester, analýza problému (špecifikácia požiadaviek, štúdium problematiky).
- Analýza problému, hrubý návrh riešenia.
- Posudzovanie špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu.
- Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí.
- Implementácia prototypu vybraných častí, používateľská prezentácia prototypu.

Kľúčové slová: ICT, telecommunications

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
zimný
6k
PP
KZ
0
4
Odporúčaná literatúra: 
  • Curtis, B., Hefley, E., Miller, S.: Overview of the people capability maturity model. CMU-SEI-95-MM-01, September 1995.
  • Dawson, C.H.: The Essence of Computing Projects. Prentice Hall, Harlow, England. 2000.
  • Humprey, W.S.: Managing Technical People: Innoviation, Teamwork, and the Software Process. Addison-Wesley. 1997.