Tretí bakalársky ročník

Informácie o predmetoch

Bakalársky projekt a bakalárska práca

Bakalárska práca - formálna stránka

Štátna skúška

  • Predpis FEI STU k ukončeniu štúdia
  • Informácie o ŠZS BC štúdia :
    • Termín konania SZS BC štúdia je 2.7.2019
    • Organizačné pokyny
    • ŠZS BC štúdia - Harmonogram a zaradenie do komisií

Tímový projekt

Ďalšie informácie

______________________________________________________________________________

Harmonogram semestra:
Harmonogram zimného semestra š. r. 2018/2019

Rozvrh hodín: (Aktualizované 11.09.2017)
Rozvrh hodín 3. Bc. ročníka š.p. TLK ZS š.r. 2017/2018 (.doc)
Rozdelenie študentov do krúžkov: (Aktualizované 11.09.2017)
Zadelenie študentov do krúžkov 3. Bc. ročníka š.p. TLK ZS š.r. 2017/2018 (.xls)
Upozornenie pre študentov pri prihlasovaní sa na rozvrhové akcie:
Upozornenie - pokyny pri prihlasovaní sa na rozvrhové akcie (.doc)

Zoznam predmetov vyučovaných v 3. Bc.

Predmet Semester Prednášajúci
Analógové a digitálne spracovanie signálov 1 zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Analógové a digitálne spracovanie signálov 2 letný
Vedúci cvičení
Prenosové systémy a siete letný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Komunikačné protokoly zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Mobilné a satelitné komunikácie 1 zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Spojovacie systémy 1 letný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Metalické a optické prenosové médiá zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Bakalársky projekt 1 zimný
Garant
Bakalársky projekt 2 letný
Garant