Domov >> Zoznam predmetov >> Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov - Cvičenia

Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov - Cvičenia

Podmienky získania zápočtu:

    Účasť na cvičeniach - max. 2 ospravedlnené  absencie.
    Prezentácia výsledkov zadaní v termínoch uvedených v kolonke  úloha.
    Úspešné vyriešenie testu (otázky z odprednášaných tém).