Domov >> Zoznam predmetov >> Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov - Prednášky

Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov - Prednášky

Prednášateľ: Doc.RNDr.Ing.Ivan Bajla, PhD.
Odbor: Telekomunikácie
Ročník: 2. inžinierskeho štúdia
Šk. rok: 2009/2010
Semester: zimný
Rozsah: 3 - 2

Anotácia predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť poslucháčom prehľad o vybraných algoritmoch číslicového spracovania obrazov (ČSO) so zameraním na operácie segmentácie obrazov používané v telekomunikácii a mnohých iných aplikáciach. Okrem základných tried segmentačných algoritmov (prahových, klasifikačných a založených na detektoroch diskontinuity), budú uvedené nové aktuálne algoritmy, publikované vo vedeckej a odbornej literatúre. Prednášky budú ilustrované výsledkami výskumu prednášajúceho z oblasti digitálnych metód ČSO hlavne v biológii a medicínskom zobrazovaní.
Kľúčové slová: číslicové spracovanie obrazov, modely šumu v obraze, segmentácia obrazu, evaluácia segmentácie, geometricky riadená difúzia.

Dôležité informácie o projektoch nájdete v sekcii Súbory na stiahnutie.