Domov >> Zoznam predmetov >> Wavelety a banky filtrov

Wavelety a banky filtrov

( WaBF, 35409_3I )

Cieľ predmetu: Pochopiť základné súvislosti a získať znalosti a zručnosti potrebné pri časovofrekvenčnej analýze a reprezentácii spojitých a diskrétnych signálov. Získanie zručnosti pri využití waveletov, bánk filtrov a systémov s rôznym taktovaním pri spracovaní a kompresii signálov s dôrazom na signály zvukové a obrazové.

Stručná osnova: Reprezentácia a analýza signálov v čase a frekvencii, spektrogramy. Spojitá waveletová transformácia, škálogramy. Analýza signálu viacúrovňovým rozlíšením a diskrétna waveletová transformácia. Prehľad druhov waveletovej transformácie, charakteristika, vlastnosti. Banky filtrov, 2-pásmové banky filtrov, úplná rekonštrukcia, vlastnosti. Rozšírenia waveletovej transformácie, wavelety na intervale, waveletová paketová transformácia. Aplikacie waveletov - kompresia, odstraňovanie šumu.

Kľúčové slová: Wavelety, transformácia, banka filtrov, lifting, analýza signálu, kompresia obrazu.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Ing.
zimný
6k
PVP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Burrus, S., Gopinath, A.,.: Introduction to Wavelets and Wavelet Transforms, Prentice Hall, 1998.
  • Polec, J. a kolektív: Vybrané metódy kompresie dát, UK 2000, Bratislava.
  • Príručky k Matlabu a dokumentácia k Waveletovému toolboxu.
  • Strang, G.,Nguyen, T.: Wavelets and Filter Banks, Wellesley-Cambridge Press, 1996.
  • Vargic, R.: Wavelety a banky filtrov, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2004.