Domov >> Zoznam predmetov >> Wavelety a banky filtrov - Plán prednášok

Wavelety a banky filtrov - Plán prednášok

1. Základné definície, všeobecná charakteristika problematiky, Hilbertove priestory - základné operácie, bázy, reprezentácia signálov (dotácia 3/2)
2. Analýza a reprezentácia signálov v čase a frekvencii. Spojitá waveletová transformácia, spektrogramy a škálogramy. (dotácia 3/2)
3. Diskretizácia spojitej waveletovej transformácie, waveletové rámce a rady (dotácia 3/2)
4. Analýza signálu viacúrovňovým rozlíšením a diskrétna waveletová transformácia. (dotácia 3/2)
5. Prehľad druhov waveletovej transformácie, charakteristika, vlastnosti. (dotácia 3/2)
6. Metódy konštrukcie waveletov. (dotácia 3/2)
7. Systémy s rôznym taktovaním, základné vlastnosti a operácie (dotácia 3/2)
8. Banky filtrov, 2-pásmové banky filtrov, úplná rekonštrukcia, vlastnosti. (dotácia 3/2)
9. Banky filtrov a waveletová transformácia, vlastnosti. Riešenia bánk filtrov a ich vlastnosti (dotácia 3/2)
10. Waveletová transformácia a okraje signálu, riešenia, vlasnosti. (dotácia 3/2)
11. Rozšírenia waveletovej transformácie, viaceré rozmery, stacionárna waveletová transformácia, waveletová paketová transformácia, lifting schéma (dotácia 3/2)
12. Aplikácie waveletov, obraz - zvuk, odstraňovanie šumu, kompresia, analýza. Zhrnutie a záverečný prehľad. (dotácia 3/2)