Zoznam predmetov

Filter zoznamu predmetov:

Predmet Akademický rokzoradiť zostupne Semester
Mobilné a satelitné komunikácie 3 1. Ing. letný
Integrácia digitálnych sietí a služieb 1. Ing. letný
Tímový projekt 1 1. Ing. zimný
Mobilné a satelitné komunikácie 2 1. Ing. zimný
Kompresia obrazov 1. Ing. zimný
Tímový projekt 2 1. Ing. letný
Číslicové spracovanie signálov 1. Ing. zimný
Spojovacie systémy 2 1. Ing. zimný
Projektovanie telekomunikačných sietí 1. Ing. letný
Optokomunikačné systémy a siete 1. Ing. zimný
Bezpečnosť komunikačných sietí a služieb 1. Ing. zimný
Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách 1. Ing. letný
Telekomunikačné právo 1. Ing. letný
Diplomový projekt 1 1. Ing. letný
Komunikačné a navigačné systémy 1. Ing. zimný
Komunikačné a informačné siete 2. Bc. letný
Digitálne komunikácie 2. Bc. letný
Programovanie 2. Bc. letný
Telekomunikačná technika 2. Bc. zimný
Komunikačné systémy (AE) 2. Bc. letný
Číslicové spracovanie reči 2. Ing. zimný
Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov 2. Ing. zimný
Neverejné telekomunikačné služby a siete 2. Ing. zimný
Wavelety a banky filtrov 2. Ing. zimný
Širokopásmové spojovacie systémy 2. Ing. zimný
Diplomový projekt 2 2. Ing. zimný
Diplomový projekt 3 2. Ing. letný
Metódy klasifikácie v spracovaní signálov 2. Ing. zimný
Číslicové spracovanie obrazu 2. Ing. zimný
Riadenie telekomunikačných systémov 2. Ing. zimný
Mobilné a satelitné komunikácie 1 3. Bc. zimný
Metalické a optické prenosové médiá 3. Bc. zimný
Spojovacie systémy 1 3. Bc. letný
Bakalársky projekt 1 3. Bc. zimný
Bakalársky projekt 2 3. Bc. letný
Analógové a digitálne spracovanie signálov 1 3. Bc. zimný
Komunikačné protokoly 3. Bc. zimný
Prenosové systémy a siete 3. Bc. letný
Analógové a digitálne spracovanie signálov 2 3. Bc. letný