Zoznam predmetov

Filter zoznamu predmetov:

Predmet Akademický rokzoradiť zostupne Semester
Telekomunikačné právo 1. Ing. letný
Diplomový projekt 1 1. Ing. letný
Komunikačné a navigačné systémy 1. Ing. zimný
Mobilné a satelitné komunikácie 3 1. Ing. letný
Integrácia digitálnych sietí a služieb 1. Ing. letný
Tímový projekt 1 1. Ing. zimný
Mobilné a satelitné komunikácie 2 1. Ing. zimný
Kompresia obrazov 1. Ing. zimný
Spojovacie systémy 2 1. Ing. zimný
Tímový projekt 2 1. Ing. letný
Číslicové spracovanie signálov 1. Ing. zimný
Projektovanie telekomunikačných sietí 1. Ing. letný
Optokomunikačné systémy a siete 1. Ing. zimný
Bezpečnosť komunikačných sietí a služieb 1. Ing. zimný
Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách 1. Ing. letný
Komunikačné systémy (AE) 2. Bc. letný
Komunikačné a informačné siete 2. Bc. letný
Digitálne komunikácie 2. Bc. letný
Telekomunikačná technika 2. Bc. zimný
Programovanie 2. Bc. letný
Metódy klasifikácie v spracovaní signálov 2. Ing. zimný
Riadenie telekomunikačných systémov 2. Ing. zimný
Číslicové spracovanie obrazu 2. Ing. zimný
Číslicové spracovanie reči 2. Ing. zimný
Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov 2. Ing. zimný
Neverejné telekomunikačné služby a siete 2. Ing. zimný
Wavelety a banky filtrov 2. Ing. zimný
Širokopásmové spojovacie systémy 2. Ing. zimný
Diplomový projekt 2 2. Ing. zimný
Diplomový projekt 3 2. Ing. letný
Mobilné a satelitné komunikácie 1 3. Bc. zimný
Metalické a optické prenosové médiá 3. Bc. zimný
Spojovacie systémy 1 3. Bc. letný
Bakalársky projekt 1 3. Bc. zimný
Bakalársky projekt 2 3. Bc. letný
Analógové a digitálne spracovanie signálov 1 3. Bc. zimný
Komunikačné protokoly 3. Bc. zimný
Prenosové systémy a siete 3. Bc. letný
Analógové a digitálne spracovanie signálov 2 3. Bc. letný