Služby počítačovej siete Ústavu telekomunikácií

Maroš Michalík, michalm@ut.fei.stuba.sk, správca siete

Tento dokument bude priebežne aktualizovaný a rozširovaný. O podstatných zmenách a novinkách budete informovaní emailom, vo výveskách alebo iným vhodným spôsobom. Svoje poznámky, námety, žiadosti a sťažnosti adresujte na správcu siete.


 1. Služby počítačovej siete Ústavu telekomunikácií
  1. Úvodné informácie
  2. Štruktúra siete
  3. Služby siete
   1. YP/NIS, doména ktl.elf.stuba.sk
   2. WINDOWS doména KTL
   3. Zmena a obnova zabudnutého hesla (YP/NIS, WINDOWS)
   4. Sieťový súborový systém
    1. Dostupnosť
    2. Zálohovanie
    3. Diskové kvóty
    4. Vzdialený prístup
    5. ACL (Access Control List)
   5. Email systém
    1. Vaša adresa
    2. Prístup ku pošte
    3. Presmerovanie pošty
   6. WWW systém
   7. Vzdialený (terminálový) prístup
   8. Databázový server
   9. VPN
   10. Wireless sieť
  4. Bezpečnostná politika a pravidlá

Úvodné informácie

Každý používateľ siete UT, ktorý potrebuje prístup ku službám ktoré vyžadujú autentizáciu, potrebuje mať vytvorené konto. Kontá sú prideľované zamestnancom a študentom ústavu. Automaticky sú zriaďované na začiatku zimného semestra podľa aktuálnych zoznamov študentov. Konto je určené jeho názvom (login) a heslom (password).

V texte sa často nachádzajú označenia serverov a domém vychádzajúce so starého pomenovania - Katedra telekomunikácii (KTL)

Štruktúra siete

Počítačovú sieť Ústavu telekomunikácií tvorí LAN, servery, pracovné stanice a iná infraštruktúra nachádzajúca sa na území ústavu. Sieť ústavu a jej služby sú založené na báze operačných systémov typu UNIX (GNU/Linux, OpenBSD, NetBSD) a WINDOWS (XP,Vista,7). Na používanie služieb týchto systémov ma každý užívateľ vytvorené konto a pridelený login. Ku každému kontu sú pridelené heslo.

Služby siete

Sieť UTústavu poskytuje nasledovné služby:

YP/NIS, doména ktl.elf.stuba.sk

Táto služba zabezpečuje, aby každý server s operačným systémom typu UNIX poznal všetky kontá vytvorené v sieti. To znamená že konto je vytvorené iba raz na hlavnom serveri a vy sa môžete s rovnakým login a unix password prihlásiť na všetky servere zapojené do NISu. Ak si zmeníte heslo na jednom serveri, tak sa zmena prejaví na všetkých serveroch.

WINDOWS doména KTL

Aby ste mali prístup k pracovným staniciam s operačným systémom WINDOWS, tak sa potrebujete na začiatku práce autentizovať. Do dialógového okna zadajte váš login a windows password. Ubezpečte sa, že v políčku 'domain' je uvedený správny názov domény, teda KTL. Po úspešnom prihlásení sa vykoná prihlasovací skript a vykoná základné nastavenia systému a vášho profilu. Prihlasovanie do domény KTL je možné iba z počítačov umiestnených na ústave. Prístup na súborové servery je tiež možný iba z počítačov ústavu.

Zmena a obnova zabudnutého hesla (YP/NIS, WINDOWS)

Ak potrebujete vykonať zmenu hesila, tak použite:
Ak chcete obnoviť svoje zabudnuté heslo, tak:

Sieťový súborový systém

Dostupnosť

Po úspešnom prihlásení do systému má každý užívateľ prístupné sieťové disky. Sieťovými diskami myslíme že kdekoľvek sa prihlásite, tak všade budete vidieť ten istý zdielaný súborový systém. Nna unix systémoch je dostupný z adresára /home. Z windows pracovných staníc po nahlásení do domény KTL sa namapujú disky L:, M:, N:, O:, P:. Toto namapovanie zaistí prihlasovací skript.
Ak chcete mať vytvorený podadresár v niektorom z týchto diskov, tak kontaktujte správcu systému!

Zálohovanie

Všetky sieťové disky okrem temporary sú denne zálohované na záložný server. V prípade zlyhania diskov súborového serveru, bude na jeho obnovu použitá kópia zo záložného serveru

Diskové kvóty

 V prípade potreby je možné každému uživateľovi nastaviť diskovú kvôtu. Aktálny stav vám oznámi príkaz quota na unixovom serveri. Pokiaľ kvôtu prekročíte, tak vám to bude automaticky oznámené na UT mail.

Vzdialený prístup

je možný viacerymi spôsobmi:

ACL (Access Control List)

Súborový systém je uložený na server, ktorý má možnosť používať POSIX ACL (Access Control List). ACL umožnuje vymenovať prístupové práva pre jednotlivýsh užívateľov. Kedže nemáte priamy prístup na tento server a chceli by ste ACL požívať môžete ich nastavovať vo windows (file properties->security tab) alebo cez sambu príkazom smbcacl (napríklad aktuálne nastavenie ACL zistíte príkazom: smbcacls //files/ktl projects/iee). Iná možnosť je požiadať administrátora, aby ACL nastavil priamo na serveri.

Email systém

Vaša adresa

Každý užívateľ s vytvoreným kontom má možnosť používať elektronickú poštu, teda mail. Ku každému kontu je pridelená mailová adresa v tvare login@ut.fei.stuba.sk alebo aj login@ktl.elf.stuba.sk a taktiež meno.priezvisko@ut.fei.stuba.sk alebo meno.priezvisko@ktl.elf.stuba.sk . Druhá forma je vždy bez diakritiky. Kedže nie je vždy jednoznačná, tak si overte aké meno vám na obrazovky vypíše prihlasovací skript (Overte si či ste 'Jan Maly' alebo 'Janko Maly', poprípade môžete mať meno inak modifikované ak sa v systéme vyskytuje menovec).

Prístup ku pošte

Pre správne používanie pošty potrebujete nasledovné informácie:

Presmerovanie pošty

Ak nechcete používať UT emailovú adresu, tak si presmerujte poštu, ktorá by vám tam mohla byť doručená, na email ktorý požívate. Urobíte to jednoducho. Vytvorte si vo vašom domácom adresári súbor '.forward', ktorý bude obsahovať iba email na ktorý sa má vaša pošta presmerovať. Ak chcete aby sa kópia emailu uložila na váš UT email, tak pridajte ďalší riadok vo formáte: login@localhost. Súbor '.forward' vám nepôjde vytvoriť priamo na namapovanom sieťovom disku vo windows, lebo manipulácia so súbormi ktoré začínajú bodkou je zakázaná, ale tento súbor si môžete pripraviť niekde inde a iba ho presunúť cez WebFTP (http://www.ktl.elf.stuba.sk/services/ftp). Presmerovanie pošty môžete tiež jednoducho nastaviť aj z prostredia WebMailu (http://www.ktl.elf.stuba.sk/services/mail).

WWW systém

Ústav má svoje WWW stránky umiestnené na http://www.ktl.elf.stuba.sk Za ich obsah je zodpovedný webmaster@ktl.elf.stuba.sk.
Aj vy môžete mať vaše osobné stránky umiestnené na tomto serveri:

Vzdialený (terminálový) prístup

V súčastnosti je v NISe zapojených viacero serverov, ale vy máte prístup z celého Internetu (cez ssh) iba na nasledujúce:

Databázový server

Na databázovom serveri db.ktl.elf.stuba.sk, beží databáza MySQL, port 3306. Ak chcete používať túto databázu, tak sa informujte u správcu siete.

VPN

Na prístup do siete UT zo vzdialených lokalít možno využiť UT VPN. Viacej inforamcii tu: http://www.ut.fei.stuba.sk/services/vpn/

Wireless sieť

Na chodbách UT je dostupná bezdrôtová sieť. Viacej inforamácii tu: http://www.ut.fei.stuba.sk/services/wireless/

Bezpečnostná politika a pravidlá